DSpace
 

THƯ VIỆN SỐ ĐẠI HỌC HÀ TĨNH >

Tiếng Việt   English  

DSpace is Live

Welcome to our digital repository of My University research!

More exciting news to appear here.


Search

 

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

TÀI LIỆU NỘI SINH [183]
TÀI LIỆU THAM KHẢO [21]

Recent Submissions

 DSpace Phát huy vai trò của Thư viện điện tử trong việc nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Hà Tĩnh
    Phan Thị Dung, Trần Dương (2012)

 DSpace Bài giảng môi trường và phát triển bền vững
    Bùi Văn Hạt, Lê Thị Bích Lam (2016)

 DSpace Giáo trình vi sinh vật học môi trường
    Trần Viết Cường, Bùi Văn Hạt, Lê Thị Bích Lam, Nguyễn Xuân Huy, Phạm Quang Hà, Biện Văn Minh (2017)

 DSpace Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển thể lực trong tập luyện ngoại khóa cho lưu học sinh lào Trường Đại học Hà Tĩnh
    Nghiêm Sỹ Đồng (2017)

 DSpace Bài giảng kỹ thuật phòng thí nghiệm
    Bùi Văn Hạt, Lê Danh Minh (2015)

 

Valid XHTML 1.0!

THƯ VIỆN SỐTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
Address:447, đường 26/3, phường Đại Nài , Tp Hà Tĩnh
Tel: 0393.885.305 - Fax: 0393.885.305 - Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn
Powered by DSpace Software  - Feedback