DSpace
 

THƯ VIỆN SỐ ĐẠI HỌC HÀ TĨNH >

Tiếng Việt   English  

DSpace is Live

Welcome to our digital repository of My University research!

More exciting news to appear here.


Search

 

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

TÀI LIỆU NỘI SINH [211]
TÀI LIỆU THAM KHẢO [25]

Recent Submissions

 DSpace Implemented Activities of English Language Teachers’ Professional Development
    Trần Ngọc Hải (2019)

 DSpace Một số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên Đại học ở Việt Nam
    Trần Dương (2019)

 DSpace Đa dạng hóa tuyên truyền hoạt động Thông tin-Thư viện nhằm nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên tại Trường Đại học Hà Tĩnh
    Trần Dương (2018)

 DSpace Một số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh
    Trần Dương (2017)

 DSpace Energy efficiency clustering based on Gaussian network for wireless sensor network
    Nguyễn Quốc Dũng (2019)

 

Valid XHTML 1.0!

THƯ VIỆN SỐTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
Address:447, đường 26/3, phường Đại Nài , Tp Hà Tĩnh
Tel: 0393.885.305 - Fax: 0393.885.305 - Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn
Powered by DSpace Software  - Feedback